Istraživački projekt

IP-2019-04-6115

Image

O projektu EpiC

Razdoblje gornjeg paleolitika na području sjeverne Dalmacije izrazito je slabo istraženo. Gotovo sve što znamo o ovom razdoblju, ali i općenito o ranoj prapovijesti područja je bazirano na slučajnom nalazima, topografskim podatcima i pregledima terena uz tek manji broj istraženih lokaliteta. Situacija nije bolja niti ako u obzir uzmemo širi prostor istočnog Jadrana, gdje postoji svega desetak dovoljno istraženih nalazišta iz vremena epigravetijena. Uz to, tek mali broj nalazišta na istočnoj obali Jadrana mogu se datirati u vrijeme starije od 13,000 god. prije sadašnjosti, a posebno su rijetka nalazišta koja se mogu datirati u vrijeme trajanja ili neposredno nakon kasnoglacijalnog maksimuma. Šandalja II kod Pule, Vela spila na otoku Korčuli i Vlakno na Dugom otoku jedini imaju kulturne slojeve iz ovih razdoblja.
Projekt „Epigravetijenske zajednice sjeverne Dalmacije“ logični je nastavak interdisciplinarnih istraživanja paleolitičkog i mezolitičkog nalazišta Vlakno na Dugom otoku, kao i šireg područja sjeverne Dalmacije. Nakon iskopavanja slojeva iz razdoblja mezolitika cilj je nastaviti s istraživanjem dubljih, epigravetijenskih slojeva Vlakna kao i proširiti istraživački prostor na područje sjeverne Dalmacije čime bi se postavio teorijski i empirijski model mobilnosti zajednica lovaca-sakupljača i korištenja istočnojadranskog krajolika u vrijeme gornjeg paleolitika.